Lokalplan 1070

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Bjørnholms Allé i Viby


På baggrund af anmodning fra ejerne påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til boliger. Lokalplanområdet er i kommuneplanen udlagt til blandet byområde. Lokalplanområdet har anvendelse som erhvervsområde. Bjørnholms Allé 2 har tidligere rummet Viby Gasværk. Lokalplanområdet er på ca. 17.000 m2 ligger mellem Bjørnholms Allé og jernbanen. Lokalplanområdet på Bjørnholms Allé 2, 4 og 4a. Inden for området ønskes opført 17780 m2 bruttoetageareal til boliger. Boligerne ønskes opført i 2-5 etager


Dokumenter

Dagsorden til borgermøde den 23. august 2018
Forslag til Lokalplan nr. 1070
Forslag til udbygningsaftale

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (14.10.15 - 06.11.15) 
  Lokalplanens igangsætning (20.03.17) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (21.03.17 - 21.11.17) 
  Afventer afgørelse (22.11.17 - 22.04.18) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (23.04.18 - 22.05.18) 
  Byrådets 1. behandling (23.05.18) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (14.06.18 - 04.09.18) 
  Borgermøde (23.08.18) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (05.09.18 - 14.01.20) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (15.01.20 - 04.02.20) 
  Byrådets 2. behandling (05.02.20) 
  Offentliggjort (06.02.20 - 01.04.20) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.