Lokalplan 1073

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Asmusgårdsvej, Elsted


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til lav boligbebyggelse med varierede bebyggelsesformer, såsom rækkehuse og etageboliger. Bebyggelsen tænkes maksimalt i 2 etager. Området er beliggende ved Asmusgårdsvej 2, har en størrelse på ca. 2 ha. Og er beliggende både i byzone og landzone. Den del, der ligger i landzone overføres til byzone ved den endelige godkendelse og offentliggørelse af lokalplanen. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområder 27.04.23 BO og en del af 27.04.16 RE. Rammeområde 27.04.16 RE vil indgå i den eventuelle lokalplan, da vejadgangen til Asmusgårdsvej 2 vil gå gennem dette rammeområde. Dette er også tilfældet i dag. Derudover ønskes det, at en del af rammeområde 27.04.16 RE inddrages i rammeområde 27.04.23 BO for at give en mere hensigtsmæssigt udnyttelse af det udlagte boligområde, hvor fredskoven i øvrigt begrænser anvendelsen af området til boligbebyggelse. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013. En realisering af projektet afhænger derfor af en ændring af kommuneplanen. Der skal derfor udarbejdes forslag til ændring af Kommuneplan 2013, hvor der gives mulighed for etageboliger, hvor det maksimale etageantal foreslås hævet til 2 og hvor afgrænsningen af rammeområde 27.04.23 BO justeres.


Dokumenter

Forslag til Lokalplan 1073
Præsentation - Borgermøde om Asmusgårdsvej 12-09-2017

Klik her for at læse den gældende lokalplan:

1073 - Boligområde ved Asmusgårdsvej, Elsted

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (21.10.15 - 12.11.15) 
  Lokalplanens igangsætning (04.04.17) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (05.04.17 - 28.06.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (29.06.17 - 15.08.17) 
  Byrådets 1. behandling (16.08.17) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (25.08.17 - 20.10.17) 
  Borgermøde (12.09.17) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (21.10.17 - 14.11.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (15.11.17 - 28.11.17) 
  Byrådets 2. behandling (29.11.17) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (30.11.17 - 12.12.17) 
  Byrådets 2. behandling (13.12.17) 
  Offentliggjort (20.12.17) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.