Lokalplan 1055

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Kollegieboliger Skejbyparken 49 og 274


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til ca. 100 kollegieboliger fordelt på de to separat beliggende grunde – i byggeri på 3-4 etager. Boligerne skal administrativt tilknyttes et eksisterende kollegium i området. Områderne ligger i Skejbyparken nr. 49 og 274. Området har en størrelse på tilsammen ca. 7.300 m2 og er beliggende i byzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 140706BO. Grunde til fritliggende enbolighuse må ikke udstykkes med en mindre størrelse end 600 m². Mindst 15 % af området skal udlægges og indrettes til større samlede friarealer af forskellig karakter fælles for området. I en del af området kan bebyggelsen opføres med 3-4 etager og på områdets højdepunkt med 8,5 etager. Maks. Bygningshøjde 10,6 m for bebyggelse med 2,5 etage. Max bygningshøjde 13,6 m for bebyggelse med 3,5 etage. Maks. Bygningshøjde 16,6 m for bebyggelse med 4,5 etage. Max bygningshøjde 29,6 m for bebyggelse med 8,5 etage. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 og vil kræve udarbejdelse af kommuneplantillæg. I den gældende planlægning er områderne udlagt til offentlige formål i form af institutionsbyggeri i maksimalt to etager. Den ny lokalplan ønsker at muliggøre boligbyggeri i 3-4 etager.


Dokumenter

Forslag til Lokalplan nr. 1055

Klik her for at læse den gældende lokalplan:

1055 - Kollegieboliger Skejbyparken 49 og 274

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (22.12.15 - 18.01.16) 
  Lokalplanens igangsætning (13.10.16) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (14.10.16 - 31.10.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (01.11.17 - 28.11.17) 
  Byrådets 1. behandling (29.11.17) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (06.12.17 - 31.01.18) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (01.02.18 - 18.04.18) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (19.04.18 - 22.05.18) 
  Byrådets 2. behandling (23.05.18) 
  Offentliggjort (08.06.18) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.