Lokalplan 1085

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Østergårdsvej i Solbjerg


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til etageboliger i form af 4 punkthuse med op til 3 etager. I alt 48 lejligheder. Området er beliggende ved Østergårdsvej 274, 274B, 276 og 276A i Solbjerg, har en størrelse på ca. 2,3 ha og er beliggende i byzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområder 330205BO, 330215BL og 330214CE. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013, og forudsætter derfor udarbejdelse af kommuneplantillæg og ændret anvendelse med foroffentlighedsfase.


Dokumenter

Debatmateriale
Forslag til Lokalplan nr. 1085
Borgermøde den 22-10-2018

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (19.02.16 - 11.03.16) 
  Forudgående offentlig høring (09.08.16 - 30.08.16) 
  Lokalplanens igangsætning (15.11.17) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (16.11.17 - 12.08.18) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (13.08.18 - 11.09.18) 
  Byrådets 1. behandling (12.09.18) 
  Byrådets 1. behandling (13.09.18) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (05.10.18 - 30.11.18) 
  Borgermøde (22.10.18) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (01.12.18 - 20.02.19) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (21.02.19 - 19.03.19) 
  Byrådets 2. behandling (20.03.19) 
  Offentliggjort (21.03.19 - 15.05.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.