Lokalplan 1085

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Østergårdsvej i Solbjerg


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til etageboliger i form af 4 punkthuse med op til 3 etager. I alt 48 lejligheder. Området er beliggende ved Østergårdsvej 274, 274B, 276 og 276A i Solbjerg, har en størrelse på ca. 2,3 ha og er beliggende i byzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområder 330205BO, 330215BL og 330214CE. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017, og forudsætter derfor udarbejdelse af kommuneplantillæg og ændret anvendelse med foroffentlighedsfase.


Dokumenter

Debatmateriale
Forslag til Lokalplan nr. 1085
Borgermøde den 22-10-2018

Klik her for at læse den gældende lokalplan:

1085 - Boligområde ved Østergårdsvej i Solbjerg

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (19.02.16 - 11.03.16) 
  Forudgående offentlig høring (09.08.16 - 30.08.16) 
  Lokalplanens igangsætning (15.11.17) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (16.11.17 - 12.08.18) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (13.08.18 - 11.09.18) 
  Byrådets 1. behandling (12.09.18) 
  Byrådets 1. behandling (13.09.18) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (05.10.18 - 30.11.18) 
  Borgermøde (22.10.18) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (01.12.18 - 20.02.19) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (21.02.19 - 19.03.19) 
  Byrådets 2. behandling (20.03.19) 
  Offentliggjort (08.04.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.