Lokalplan 1050

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boliger ved Engskovvej i Skødstrup


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til tæt-lav boligbebyggelse i 2 etager. Området er beliggende ved Engskovvej 58 i Skødstrup., har en størrelse på ca. 5.800 m2 og er beliggende i byzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 390212OF. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013, og forudsætter derfor udarbejdelse af kommuneplantillæg og ændret anvendelse med foroffentlighedsfase.


Dokumenter

Debatmateriale
Forslag til Lokalplan nr. 1050

Klik her for at læse den gældende lokalplan:

1050 - Boliger ved Engskovvej i Skødstrup

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (19.02.16 - 11.03.16) 
  Forudgående offentlig høring (27.05.16 - 17.06.16) 
  Lokalplanens igangsætning (18.06.16) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (19.06.16 - 27.09.16) 
  Afventer rekvirent (28.09.16 - 01.11.16) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (02.11.16 - 15.02.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (16.02.17 - 07.03.17) 
  Byrådets 1. behandling (08.03.17) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (15.03.17 - 10.05.17) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (11.05.17 - 27.06.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (28.06.17 - 15.08.17) 
  Byrådets 2. behandling (16.08.17) 
  Offentliggjort (28.08.17) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.