Lokalplan 1050

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boliger ved Engskovvej i Skødstrup


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til tæt-lav boligbebyggelse i 2 etager. Området er beliggende ved Engskovvej 58 i Skødstrup., har en størrelse på ca. 5.800 m2 og er beliggende i byzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 390212OF. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013, og forudsætter derfor udarbejdelse af kommuneplantillæg og ændret anvendelse med foroffentlighedsfase.


Dokumenter

Debatmateriale
Forslag til Lokalplan nr. 1050

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (19.02.16 - 11.03.16) 
  Forudgående offentlig høring (27.05.16 - 17.06.16) 
  Lokalplanens igangsætning (18.06.16) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (19.06.16 - 27.09.16) 
  Afventer rekvirent (28.09.16 - 01.11.16) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (02.11.16 - 15.02.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (16.02.17 - 07.03.17) 
  Byrådets 1. behandling (08.03.17) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (15.03.17 - 10.05.17) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (11.05.17 - 27.06.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (28.06.17 - 15.08.17) 
  Byrådets 2. behandling (16.08.17) 
  Offentliggjort (17.08.17 - 11.10.17) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.