Lokalplan 1034

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Blandet bolig- og erhvervsområde mellem Bernhardt Jensens Boulevard, Dagmar Petersens Gade, Esther Aggebos Gode og Jette Tikjøbs Plads, Aarhus Ø.


På baggrund af anmodning fra den private ejer skal der udarbejdes en lokalplan for det viste område. Lokalplanen er alene nødvendig for at ændre anvendelsen til bolig i forhold til den eksisterende lokalplan 816, der udlægger området til både bolig og erhverv (som vedtaget på Byrådsmøde den 24/2 2016). Med dispensationer fra den nuværende lokalplan 816 er 2/3 af Z-Huset under opførelse. Området er beliggende ved Esther Aggebos Gade, Aarhus Ø. Området har en størrelse på ca. 10.000 m2 og er beliggende i byzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde nr. 060402 BL. Lokalplanforslaget afviger ikke fra Kommuneplan 2013.


Dokumenter

Forslag til Lokalplan nr. 1034

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (29.02.16 - 29.03.16) 
  Lokalplanens igangsætning (30.03.16) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (31.03.16 - 12.09.16) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (13.09.16 - 11.10.16) 
  Byrådets 1. behandling (12.10.16) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (25.10.16 - 20.12.16) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (21.12.16 - 17.05.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (18.05.17 - 06.06.17) 
  Byrådets 2. behandling (07.06.17) 
  Offentliggjort (08.06.17 - 02.08.17) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.