Lokalplan 1034

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Blandet bolig- og erhvervsområde mellem Bernhardt Jensens Boulevard, Dagmar Petersens Gade, Esther Aggebos Gade og Jette Tikjøbs Plads, Aarhus Ø.


Lokalplanen er alene nødvendig for at ændre anvendelsen til bolig i forhold til den eksisterende lokalplan 816, der udlægger området til både bolig og erhverv (som vedtaget på Byrådsmøde den 24/2 2016). Med dispensationer fra den nuværende lokalplan 816 er 2/3 af Z-Huset under opførelse. Området er beliggende ved Esther Aggebos Gade, Aarhus Ø. Området har en størrelse på ca. 10.000 m2 og er beliggende i byzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde nr. 060402 BL. Lokalplanforslaget afviger ikke fra Kommuneplan 2013.


Dokumenter

Forslag til Lokalplan nr. 1034

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (29.02.16 - 29.03.16) 
  Lokalplanens igangsætning (30.03.16) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (31.03.16 - 12.09.16) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (13.09.16 - 11.10.16) 
  Byrådets 1. behandling (12.10.16) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (25.10.16 - 20.12.16) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (21.12.16 - 17.05.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (18.05.17 - 06.06.17) 
  Byrådets 2. behandling (07.06.17) 
  Offentliggjort (03.07.17) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.