Lokalplan 1046

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligbebyggelse ved Søren Frichs Vej og P. Hiort Lorenzens Vej, Aarhus Midtby


På baggrund af aftale mellem Aarhus Kommune og Boligforeningen Ringgården om grundsalg og opførelse 8 – 12.000 etm² almene boliger skal der udarbejdes en lokalplan for det viste område. Bebyggelsen skal udformes i overensstemmelse med den øvrige igangværende planlægning i de tilstødende områder – Godsbanen og ”Trekanten”. Der vil derfor blive tale om Karrébebyggelse med ophold i gården. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til almene boliger. Afventer konkurrence


Dokumenter

Forslag til Lokalplan nr. 1046

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (03.03.16 - 29.03.16) 
  Lokalplanens igangsætning (21.06.16) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (22.06.16 - 27.09.16) 
  Afventer Teknik og Miljø (24.09.16 - 30.11.16) 
  Afventer arkitektkonkurrence (01.01.17 - 14.05.18) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (16.05.18 - 10.10.18) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (11.10.18 - 13.11.18) 
  Byrådets 1. behandling (14.11.18) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (28.11.18 - 23.01.19) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (24.01.19 - 19.02.19) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (20.02.19 - 19.03.19) 
  Byrådets 2. behandling (20.03.19) 
  Offentliggjort (09.04.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.