Lokalplan 1046

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligbebyggelse ved Søren Frichs Vej og P. Hiort Lorenzens Vej, Aarhus Midtby


På baggrund af aftale mellem Aarhus Kommune og Boligforeningen Ringgården om grundsalg og opførelse 8 – 12.000 etm² almene boliger skal der udarbejdes en lokalplan for det viste område. Bebyggelsen skal udformes i overensstemmelse med den øvrige igangværende planlægning i de tilstødende områder – Godsbanen og ”Trekanten”. Der vil derfor blive tale om Karrébebyggelse med ophold i gården. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til almene boliger. Afventer konkurrence

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (03.03.16 - 29.03.16) 
  Lokalplanens igangsætning (21.06.16) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (22.06.16 - 27.09.16) 
  Afventer Teknik og Miljø (24.09.16 - 30.11.16) 
  Afventer arkitektkonkurrence (01.01.17 - 15.01.18) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (16.01.18 - 21.08.18) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (22.08.18 - 11.09.18) 
  Byrådets 1. behandling (12.09.18) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (26.09.18 - 21.11.18) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (22.11.18 - 18.12.18) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (19.12.18 - 08.01.19) 
  Byrådets 2. behandling (09.01.19) 
  Offentliggjort (11.01.19 - 07.03.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.