Lokalplan

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Bjødstrupvej, Holme - omdannelse af erhvervsområde ved Ringvej Syd


Formålet med planen er at ændre erhvervsområdet til et blandet bolig- og erhvervsområde med mulighed for en dagligvarebutik.


Dokumenter

Høringsmateriale

 

Tidslinje

  Forudgående offentlig høring (08.03.16 - 05.04.16) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.