Lokalplan 1094

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligbyggeri ved Hørretløkkevej og Jelshøjvej, Mårslet


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til boligformål i form af lav boligbebyggelse i op til 2 etager. Området er beliggende ved Jelshøjvej og Hørretløkkevej i det nordlige Mårslet. Området har en størrelse på ca. 18,7 ha, er beliggende i landzone og er omfattet af kommuneplanens rammeområde 320116 BO. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (30.03.16 - 21.04.16) 
  Lokalplanens igangsætning (12.04.18) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (13.04.18 - 24.09.19) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (25.09.19 - 15.10.19) 
  Godkendt efter beføjelse af Teknik og Mijø (16.10.19) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (30.10.19 - 25.12.19) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (26.12.19 - 28.01.20) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (29.01.20 - 18.02.20) 
  Byrådets 2. behandling (19.02.20) 
  Offentliggjort (20.02.20 - 15.04.20) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.