Lokalplan 1060

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Idrætsanlæg og rekreativt område ved Vidtskuevej i Viby


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til idrætsanlæg og park. Området er beliggende ved Vidtskuevej 35 i Viby, har en størrelse på ca. 2,3 ha og er beliggende i byzone. Størstedelen af området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 120303RE og en mindre del er omfattet af rammeområde 120304OF. Rekreative områder til idrætsanlæg har anvendelseskategorien 45, lokalplanforslaget er derfor ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013. Der foreslås, at for rammeområde 120303RE, ændres anvendelseskategorien til 45 Idrætsanlæg, og den del af rammeområde 120304OF der ligger indenfor lokalplanområdet indgår i rammeområde 120303RE. Lokalplanforslaget forudsætter derfor udarbejdelse af kommuneplantillæg. Det vurderes at ændringerne i rammeområderne ikke kræver forudgående offentlig høring.


Dokumenter

Forslag til Lokalplan nr. 1060

Klik her for at læse den gældende lokalplan:

1060 - Idrætsanlæg og rekreativt område ved Vidtskuevej i Viby

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (13.04.16 - 04.05.16) 
  Afventer rekvirent (10.05.16 - 10.07.16) 
  Lokalplanens igangsætning (10.01.17) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (11.01.17 - 12.04.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (13.04.17 - 09.05.17) 
  Byrådets 1. behandling (10.05.17) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (18.05.17 - 03.08.17) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (04.08.17 - 25.09.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (26.09.17 - 31.10.17) 
  Byrådets 2. behandling (01.11.17) 
  Offentliggjort (16.11.17) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.