Lokalplan

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


HENLAGT Skydebaneanlæg ved Lystrupvej 196, Lystrup Enge


På baggrund af anmodning fra den kommunale ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til nyt skydebaneanlæg. Anlægget vil omfatte et klubhus med indendørs 15 meter skydebaner og udendørs skydebaner på både 25 og 50 meter. Området er beliggende ved Lystrupvej 196 i Lystrup Enge. Området har tidligere været anvendt til fodboldbaner og klubhus for Lystrup IF. Området har en størrelse på ca. 2,7 ha og er beliggende i landzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 150116GK. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013. Der skal udlægges et nyt rammeområde til rekreative formål, med anvendelseskategori 47. støjende fritidsanlæg. Der skal derfor udarbejdeles et kommuneplantillæg med ændret anvendelse med foroffentlighedsfase.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (19.04.16 - 10.05.16) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.