Lokalplan 1068

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Åbyvej og Lokesvej i Åbyhøj


På baggrund af anmodning fra de private ejere påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til boligområde i form af etageboliger. Området er beliggende ved Åbyvej og Lokesvej i Åby og har en størrelse på 7.682 m2. Det er beliggende i byzone. Ejerne ønsker at nedrive de eksisterende erhvervsbygninger og bygge etageboliger i op til 6 etager. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 16.04.06 ER. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013. I forbindelse med lokalplanlægningen vil der blive udarbejdet et tillæg til kommuneplanen. Der vil i processen ligeledes blive gennemført en forudgående offentlig høring om ændringen af kommuneplanen.


Dokumenter

Debatmateriale
Forslag til Lokalplan nr. 1068
Forslag til udbygningsaftale

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (20.04.16 - 20.05.16) 
  Forudgående offentlig høring (04.11.16 - 25.11.16) 
  Lokalplanens igangsætning (06.03.17) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (07.03.17 - 22.05.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (23.05.17 - 20.06.17) 
  Byrådets 1. behandling (21.06.17) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (28.06.17 - 06.09.17) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (07.09.17 - 12.10.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (13.10.17 - 31.10.17) 
  Byrådets 2. behandling (01.11.17) 
  Offentliggjort (02.11.17 - 27.12.17) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.