Lokalplan 1068

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Åbyvej og Lokesvej i Åbyhøj


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til boligområde i form af etageboliger. Området er beliggende ved Åbyvej og Lokesvej i Åby og har en størrelse på 7.682 m2. Det er beliggende i byzone. Ejerne ønsker at nedrive de eksisterende erhvervsbygninger og bygge etageboliger i op til 6 etager. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 16.04.06 ER. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013. I forbindelse med lokalplanlægningen vil der blive udarbejdet et tillæg til kommuneplanen. Der vil i processen ligeledes blive gennemført en forudgående offentlig høring om ændringen af kommuneplanen.


Dokumenter

Debatmateriale
Forslag til Lokalplan nr. 1068
Udbygningsaftale

Klik her for at læse den gældende lokalplan:

1068 - Boligområde ved Åbyvej og Lokesvej i Åbyhøj

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (20.04.16 - 20.05.16) 
  Forudgående offentlig høring (04.11.16 - 25.11.16) 
  Lokalplanens igangsætning (06.03.17) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (07.03.17 - 22.05.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (23.05.17 - 20.06.17) 
  Byrådets 1. behandling (21.06.17) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (28.06.17 - 06.09.17) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (07.09.17 - 12.10.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (13.10.17 - 14.11.17) 
  Byrådets 2. behandling (15.11.17) 
  Offentliggjort (28.11.17) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.