Lokalplan X002

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Bebyggelse til cityformål på Europaplads 6-8, Aarhus C


Der er anmodet om lokalplanlægning for et højhusbyggeri på et projektområde omkranset af Dynarken, Europaplads, Mindegade og Ridderstræde. Projektområdet udgør et samlet areal på 2.913 m2 og omfatter mat.nr. 82a, 86, 87, 88, 89 og 94b, alle af Århus Bygrunde. Det samlet etageareal er på ca. 15.000 m2 (ekskl. parkeringsdæk) fordelt på følgende anvendelse: ca. 2.400 m2 butikker/office lobby/hotel lobby, ca. 6.300 m2 hotel eller liberalt erhverv og ca. 5.700 m2 liberalt erhverv. Højhusbebyggelsen fremstår som en samlede karrébebyggelse med varierende bygningshøjder fra 3 til 8 etager med mulighed for tagterrasse på taget af 8. etage. Bebyggelsen nedtrappes fra 8 etager ud mod Europaplads til 3-4 etager langs Mindegade og baggårdsmiljøet mellem Mindegade og Ridderstræde. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 01.02.04 CY. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017, da projektet indeholder et højere etageantal og bebyggelsesprocent end det kommuneplanrammens konkrete bestemmelser fastlægger. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg og i den forbindelse gennemføres en for-offentlighedsfase om ændring af kommuneplanen. Desuden skal der udarbejdes tillæg til Højhuspolitikken da området ikke ligger i et område ”hvor høje huse ikke som udgangspunkt afvises”.


Dokumenter

Debatmateriale
Debatmateriale ny forhøring

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (13.05.16 - 07.06.16) 
  Forudgående offentlig høring (11.08.16 - 01.09.16) 
  Supplerende forundersøgelse (02.11.18 - 23.11.18) 
  Forudgående offentlig høring (04.07.19 - 15.08.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.