Lokalplan

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Bebyggelse til cityformål på Europaplads 6-8, Aarhus C


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til cityformål i op til 18 etager. Området er beliggende ved Europaplads, Mindegade og Ridderstræde i Aarhus City. Området har en størrelse på ca. 2.900 m2 og er beliggende i byzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 010204CY. Lokalplanforslaget er i ikke overensstemmelse med Kommuneplan 2013. Der vil blive gennemført en forudgående offentlig høring om en kommuneplanændring og herefter forslag til kommuneplantillæg og lokalplan. Idet der er tale om et højhusbyggeri, vil der blive udarbejdet en miljøvurdering af planforslagene jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lov nr. 936 af 25.09.2009).


Dokumenter

Debatmateriale

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (13.05.16 - 07.06.16) 
  Forudgående offentlig høring (11.08.16 - 01.09.16) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.