Lokalplan 1066

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Erhvervsområde ved Søren Frichs Vej


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for meropførelse af erhvervsbyggeri i op til 15 etager. Området er beliggende Søren Frichs Vej 37-39. Området har en størrelse på ca. 10.700 m2 og er beliggende i byzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 16.04.07ER. Skitseforslaget er ikke overensstemmelse med Kommuneplan 2017 og der er udarbejde kommuneplantillæg. Skitseforslaget er omfattet af højhuspolitikken og beliggende indenfor/på kanten af udpegningsområdet, hvor høje huse ikke kan afvises.


Dokumenter

Debatmateriale
Planmateriale
Forslag til Lokalplan 1066 samt Miljørapport
Supplerende høringsmateriale

Klik her for at læse den gældende lokalplan:

1066 - Erhvervsområde ved Søren Frichs Vej

Links

Annonce om borgermøde

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (18.05.16 - 08.06.16) 
  Forudgående offentlig høring (12.10.16 - 16.11.16) 
  Lokalplanens igangsætning (21.02.17) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (22.02.17 - 06.04.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (07.04.17 - 09.05.17) 
  Byrådets 1. behandling (10.05.17) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (11.05.17 - 06.06.17) 
  Byrådets 1. behandling (07.06.17) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (14.06.17 - 30.08.17) 
  Borgermøde (23.08.17) 
  Ændringsforslag i nabohøring (30.11.17 - 14.12.17) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (15.12.17 - 19.02.18) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (20.02.18 - 27.02.18) 
  Byrådets 2. behandling (28.02.18) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (01.03.18 - 13.03.18) 
  Byrådets 2. behandling (14.03.18) 
  Offentliggjort (06.04.18) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.