Lokalplan 1066

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Erhvervsområde ved Søren Frichs Vej


På baggrund af anmodning fra den nuværende (private) ejer påtænkes der udarbejdet en ny lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for meropførelse af erhvervsbyggeri i op til 15 etager. Området er beliggende Søren Frichs Vej 37-39. Området har en størrelse på ca. 10.700 m2 og er beliggende i byzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 16.04.07ER. Skitseforslaget er ikke overensstemmelse med Kommuneplan 2013 og der skal i forbindelse med lokalplanlægning udarbejdes kommuneplantillæg. Skitseforslaget er omfattet af højhuspolitikken og beliggende indenfor/på kanten af udpegningsområdet, hvor høje huse ikke kan afvises.


Dokumenter

Debatmateriale
Planmateriale
Forslag til Lokalplan 1066 samt Miljørapport
Supplerende høringsmateriale

Links

Annonce om borgermøde

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (18.05.16 - 08.06.16) 
  Forudgående offentlig høring (12.10.16 - 16.11.16) 
  Lokalplanens igangsætning (21.02.17) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (22.02.17 - 06.04.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (07.04.17 - 09.05.17) 
  Byrådets 1. behandling (10.05.17) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (11.05.17 - 06.06.17) 
  Byrådets 1. behandling (07.06.17) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (14.06.17 - 30.08.17) 
  Borgermøde (23.08.17) 
  Ændringsforslag i nabohøring (30.11.17 - 14.12.17) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (15.12.17 - 19.02.18) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (20.02.18 - 13.03.18) 
  Byrådets 2. behandling (14.03.18) 
  Offentliggjort (15.03.18 - 09.05.18) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.