Lokalplan

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Hjortshøj Møllevej og Østergårdstoften i Hjortshøj


På baggrund af anmodning fra den kommunale ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til boligformål som lav boligbebyggelse, rækkehuse i 2 etager og maksimalt 8,5 meter høje. Området er beliggende ved Østergårdstoften 4, Hjortshøj, har en størrelse på ca. 7.750 m2 og er beliggende i byzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 38.01.25 BO. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med den gældende Kommuneplan 2013.


Links

Annonce om borgermøde

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (11.11.16 - 06.12.16) 
  Afventer afklaring af projekt (07.12.16 - 29.05.17) 
  Borgermøde (30.05.17) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.