Lokalplan

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Hjortshøj Møllevej og Østergårdstoften i Hjortshøj


Efter kommuneplanens endelige vedtagelse gennemføres i dialog med Hjorthøj Landsbyforum en workshop og nedsættes en arbejdsgruppe, som får til opgave at beskrive forskellige løsningsmodeller. På baggrund heraf tages der stilling til en efterfølgende planproces.


Links

Annonce om borgermøde

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (11.11.16 - 06.12.16) 
  Afventer afklaring af projekt (07.12.16 - 29.05.17) 
  Borgermøde (30.05.17) 
  I bero (25.10.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.