Lokalplan 1091

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Agro Food Park - Kraftcenter


På baggrund af anmodning fra den private ejer, Agro Food Park påtænkes der udarbejdet en lokalplan for ovennævnte område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til et kraftcenter for videnudnyttelse og innovation inden for landbrug og fødevarer med et byggeri i op til fem etager. Området er beliggende øst for Paludan Müllers Vej og syd for Djurslandmotorvejen. Området har en størrelse på ca. 40 ha og ligger i både by- og landzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 250914ER

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (06.06.16 - 24.06.16) 
  Forundersøgelse (12.12.17 - 10.01.18) 
  Lokalplanens igangsætning (16.03.18) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (17.03.18 - 09.10.18) 
  Afventer rekvirent (10.10.18 - 01.03.19) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (02.03.19 - 22.10.19) 
  I bero (01.01.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.