Lokalplan 1063

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Etageboliger på Gøteborg Allé, Christiansbjerg


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til boligformål i form af ungdomsboliger i tre til seks etager. Området er beliggende ved Gøteborg Allé 7 (tidligere Halmstadgade 2), Christiansbjerg. Området har en størrelse på ca. 10.746 m2 og er beliggende i byzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 140601 OF. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013. Der vil blive gennemført en forudgående offentlig høring om en kommuneplanændring og herefter forslag til kommuneplantillæg og lokalplan.


Dokumenter

Debatmateriale
Forslag til Lokalplan nr. 1063

Klik her for at læse den gældende lokalplan:

1063 - Etageboliger på Gøteborg Allé, Christiansbjerg

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (09.06.16 - 01.07.16) 
  Forudgående offentlig høring (01.12.16 - 22.12.16) 
  Lokalplanens igangsætning (20.01.17) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (21.01.17 - 24.08.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (25.08.17 - 12.09.17) 
  Byrådets 1. behandling (13.09.17) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (21.09.17 - 16.11.17) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (17.11.17 - 20.12.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (21.12.17 - 23.01.18) 
  Byrådets 2. behandling (24.01.18) 
  Offentliggjort (08.02.18) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.