Lokalplan 1056

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Demens- og hjernecentrum, Skovvangsvej på Christiansbjerg


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan udbygges med 125 almene specialboliger til demente. Anvendelsen forventes fastholdt som offentligt område. Området er beliggende ved Skovvangsvej og Abildgade, har en størrelse på ca. 23223 m2 og er beliggende i byzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområder 140212OF og 140224OF. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 hvad angår omfang og bygningshøjde og der skal derfor gennemføres en forudgående høring om ændring af kommuneplanen. Projektet: Ny bebyggelse opføres på Skovvangsvej 97 – 99 og som et sluttet anlæg omkring en sansehave og med sammenhæng med bebyggelse på Abildgade 9. Et grønt areal midt i bebyggelse etableres som et vredet loop, hvilket betyder, at brugerne opholder sig dels på et hævet terræn og dels på et sænket terræn. En bro som er en integreret del af bebyggelsen forbinder sansehaven med omgivelserne. Boliger får udgang til eget roligt grønt miljø. Midt i bebyggelse etableres fællesfunktioner i form af temabygning – et drivhus og et sommerhus. Der arbejdes med en stor grad af genkendelighed, menneskelig skala og gode og egnede udendørs opholdsrum. Trafikal adgang sker fra skovvangsvej. P-pladser forventes etableret efter Aarhus Kommunes normkrav for plejeboliger. Der skal derudover være fokus på cykelparkering.


Dokumenter

Debatmateriale
Forslag til Lokalplan 1056

Klik her for at læse den gældende lokalplan:

1056 - Demens- og hjernecentrum, Skovvangsvej på Christiansbjerg

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (15.06.16 - 29.06.16) 
  Prehøring (16.09.16 - 07.10.16) 
  Afventer rekvirent (11.10.16 - 03.02.17) 
  Lokalplanens igangsætning (04.02.17) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (05.02.17 - 07.06.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (08.06.17 - 12.09.17) 
  Byrådets 1. behandling (13.09.17) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (26.09.17 - 21.11.17) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (22.11.17 - 19.12.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (20.12.17 - 23.01.18) 
  Byrådets 2. behandling (24.01.18) 
  Offentliggjort (13.02.18) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.