Lokalplan 1053

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Område til offentlige formål og erhvervsformål, ved Godsbanen, Aarhus Midtby


På baggrund af en aftale om salg mellem Aarhus Kommune og Aarhus Produktionsskole skal Aarhus Kommune udarbejde en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til en skole-bygning på 3.000 m2 i 1-4 etager. Området er beliggende som en del af Godsbaneområdet, har en størrelse på ca. 3.525 m2 og er beliggende i byzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 030313 CY. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (25.06.16 - 12.08.16) 
  Lokalplanens igangsætning (15.09.16) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (16.09.16 - 24.11.16) 
  Afventer rekvirent (24.11.16 - 25.12.18) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (25.12.18 - 18.09.19) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (18.09.19 - 08.10.19) 
  Byrådets 1. behandling (09.10.19) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (23.10.19 - 18.12.19) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (19.12.19 - 21.01.20) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (22.01.20 - 01.03.20) 
  Byrådets 2. behandling (02.03.20) 
  Offentliggjort (03.03.20 - 27.04.20) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.