Lokalplan

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Højhus på Sønder Allé 35


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til erhverv, bolig og butik udformet som et højhus i 16 etager stående på en base i 5 etager. Området er beliggende ved Sønder Allé 33-35 i midtbyen, har en størrelse på ca. 3.270 m2 og er beliggende i byzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 010204CY. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 og der skal udarbejdes kommuneplantillæg og foretages en forudgående offentlig høring. Der skal endvidere laves miljøvurdering som følge af Aarhus Kommunes højhuspolitik.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (24.08.16 - 15.09.16) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.