Lokalplan 1062

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Byområde til boliger, erhverv og butikker ved Vestre Ringgade og P. Hiort-Lorenzens Vej, Godsbanen


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område mellem A. Hertzums Vej og P. Hiort Lorenzens Vej. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til fortrinsvis boliger og noget erhverv i 4-6 etager og et enkelt sted muligvis op til 13 etager. Området har en størrelse på ca. 35.000 m2 og er beliggende i byzone. Byggeriets udformning tager afsæt i området som helhed under hensyn til øvrige planlagte byggerier i området. Projektet har sit udgangspunkt i principperne og ideerne fra ”Visionsplan Trekantsområdet” – et projekt- og planlægningsgrundlag udarbejdet mellem Aarhus Kommune og grundejere i fællesskab. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 030303 ER. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017. Der skal udarbejdes et kommuneplantillæg.


Dokumenter

Forslag til udbygningsaftale
Forslag til Lokalplan nr. 1062

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (07.09.16 - 28.09.16) 
  Lokalplanens igangsætning (17.01.17) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (18.01.17 - 25.02.18) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (26.02.18 - 03.04.18) 
  Byrådets 1. behandling (04.04.18) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (19.04.18 - 14.06.18) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (15.06.18 - 12.08.18) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (13.08.18 - 11.09.18) 
  Byrådets 2. behandling (12.09.18) 
  Byrådets 2. behandling (13.09.18) 
  Offentliggjort (27.09.18 - 21.11.18) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.