Lokalplan 1075

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Idrætsanlæg og tandklinik ved Nordbyvej i Viby


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til en specialklinik for Tandplejen Aarhus, en bebyggelse på op til 1400 m² og 2 etager. Området er beliggende ved Nordbyvej 21-23 ved Viby Stadion, umiddelbart syd for Vestergårdsskolen. Området har en størrelse på ca. 1,6 ha og er beliggende i byzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 120708RE. Områdets anvendelse er fastlagt til rekreative formål i form af idrætsanlæg. Der må kun opføres bygninger til idrætsrelaterede aktiviteter samt opføres eller indrettes en bolig i tilknytning til anlægget. Anvendelsen til tandklinik er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013, hvorfor der skal udarbejdes et kommuneplantillæg for den del af rammeområdet, der ændrer anvendelse til offentlige formål (tandklinik).


Dokumenter

Forslag til Lokalplan 1075

Klik her for at læse den gældende lokalplan:

1075 - Idrætsanlæg og tandklinik ved Nordbyvej i Viby

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (13.09.16 - 05.10.16) 
  Lokalplanens igangsætning (01.05.17) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (02.05.17 - 27.08.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (28.08.17 - 26.09.17) 
  Byrådets 1. behandling (27.09.17) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (05.10.17 - 30.11.17) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (01.12.17 - 02.04.18) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (03.04.18 - 01.05.18) 
  Byrådets 2. behandling (02.05.18) 
  Offentliggjort (23.05.18) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.