Lokalplan 1059

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boliger og erhverv i Hejredalskvarteret i Gellerup


På baggrund af anmodning fra den kommunale ejer og den private ejer - Brabrand Boligselskab - påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til ungdomsboliger i form af Ungdomsbydel Gellerup på ca. 15.000 m2 etagemeter ungdomsboliger (ca. 350 boliger), samt et nyt erhvervsdomicil til Brabrand Boligselskab på ca. 5000 m2. Derudover er lokalplanen en rammelokalplan for det resterende kommunale areal mod Edwin Rahrs Vej og Hejredalsvej. Området er beliggende ved Hejredalsvej, Lottesvej, Karen Blixens Boulevard samt Edwin Rahrs Vej. Området har en størrelse på ca. 2,75 ha og er beliggende i byzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 240401 BO og 240421 CE. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013


Dokumenter

Forslag til Lokalplan nr. 1059

Klik her for at læse den gældende lokalplan:

1059 - Boliger og erhverv i Hejredalskvarteret i Gellerup

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (12.12.16 - 09.01.17) 
  Lokalplanens igangsætning (09.01.17) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (10.01.17 - 31.05.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (31.05.17 - 20.06.17) 
  Byrådets 1. behandling (21.06.17) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (27.06.17 - 05.09.17) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (06.09.17 - 18.09.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (19.09.17 - 10.10.17) 
  Byrådets 2. behandling (11.10.17) 
  Offentliggjort (20.10.17) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.