Lokalplan 1074

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Storbylandsby II, Halmstadgade, Christiansbjerg


På baggrund af anmodning fra Østjysk Bolig i samarbejde med Sociale Forhold og Beskæftigelse påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til boligformål og mindre erhverv i 1-4 etager evt. med mulighed for højhusbebyggelse i op til 20 etager. Området er beliggende ved Halmstadgade 11, Christiansbjerg, har en størrelse på ca. 9.137 m2 og er beliggende i byzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 140601OF. For området gælder tillige bestemmelser i retningslinjen Letbane i Århus-området – etape 1 og tilhørende VVM-redegørelse. Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2009. For området gælder tillige bestemmelser i retningslinjen Heliports og parkeringshus på Aarhus Universitets-hospital i Skejby og tilhørende VVM-redegørelse. Tillæg nr. 76 til Kommuneplan 2013. Lokalplanforslaget er ikke overensstemmelse med Kommuneplan 2013. Der vil blive gennemført en forudgående offentlig høring om en kommuneplanændring og herefter forslag til kommuneplantillæg og lokalplan.


Dokumenter

Debatoplæg
Forslag til Lokalplan nr. 1074

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (13.01.17 - 06.02.17) 
  Forudgående offentlig høring (02.03.17 - 23.03.17) 
  Lokalplanens igangsætning (05.04.17) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (06.04.17 - 15.05.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (16.05.17 - 06.06.17) 
  Byrådets 1. behandling (07.06.17) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (15.06.17 - 31.08.17) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (01.09.17 - 10.10.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (11.10.17 - 31.10.17) 
  Byrådets 2. behandling (01.11.17) 
  Offentliggjort (02.11.17 - 27.12.17) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.