Lokalplan 1074

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Halmstadgade - Storbylandsby II - Christiansbjerg


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til boligformål og mindre erhverv i 1-4 etager. Området er beliggende ved Halmstadgade 11, Christiansbjerg, har en størrelse på ca. 9.137 m2 og er beliggende i byzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 140601OF. Lokalplanforslaget er ikke overensstemmelse med Kommuneplan 2013. Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg.


Dokumenter

Debatoplæg
Forslag til Lokalplan nr. 1074

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (13.01.17 - 06.02.17) 
  Forudgående offentlig høring (02.03.17 - 23.03.17) 
  Lokalplanens igangsætning (05.04.17) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (06.04.17 - 15.05.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (16.05.17 - 06.06.17) 
  Byrådets 1. behandling (07.06.17) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (15.06.17 - 31.08.17) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (01.09.17 - 09.11.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (10.11.17 - 28.11.17) 
  Byrådets 2. behandling (29.11.17) 
  Offentliggjort (11.12.17) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.