Lokalplan

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Erhverv og boliger ved Mosevej 3 i Risskov


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Ansøger ønsker at etablere både erhverv og etageboliger i området og sagen er stadig i den indledende dialog. Formålet med forundersøgelsen er at få en tidlig inddragelse af interessenter og få en afklaring af eventuelle udfordringer/problemstillinger ved udnyttelse af ejendommen. Området er beliggende ved Mosevej, Lystrupvej og Viengevej i Risskov. Området har en størrelse på ca. 3 ha og er beliggende i byzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 150706ER. En realisering af ansøgers ønske til lokalplan er ikke overensstemmelse med Kommuneplan 2013.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (09.03.17 - 30.03.17) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.