Lokalplan 1079

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boliger og erhverv ved Nicoline Kochs Plads, Aarhus Ø


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til boliger, erhverv og butikker i op til 17 etager. Området har en størrelse på ca. 8.450 m2 og ligger i byzone. Området ligger på Aarhus Ø mellem Dagmar Petersens Gade og Bernhard Jensens Boulevard ud for Bassin 7, som bliver centrum for bylivet på Aarhus Ø. Projektet indeholder to karréer i varierende højde med henholdsvis op til 15 og 17 etager med en grøn diagonal passage imellem. Passagen forbinder det nye havnebad og lystbådehavnen. Projektet indeholder dagligvarebutikker og mindre butikker i stueetagen og 1. sal. Huset har åbne og aktive facader til alle sider og dermed ingen bagside. På toppen af den ene karré placeres en restaurant. Øvrige etager indeholder boliger i form af lejligheder og byhuse. Der ønskes mulighed for at opføre cirka 24.200 m2 lejligheder, 2.400 m2 byhuse, 8.000 m2 butikker/restaurant og 4.000 m2 erhverv. I alt 38.700 m2. Derudover 17.000 m2 parkeringskælder, der giver plads til cirka 362 p-pladser, og 42 parkeringspladser på terræn. Der ønskes mulighed for at etablere godt 8.000 m2 friareal i form af tagterrasse/altan/gårdhave i tilknytning til boligerne. Området er omfattet af lokalplan nr. 1000 og af kommuneplanens rammeområde nr. 06.04.08 BL. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013, idet der planlægges for et bydelscenter med boliger og dagligvarebutikker. Der udarbejdes derfor kommuneplantillæg og gennemføres foroffentlighedsfase. Lokalplan 1000 indeholder blot de overordnede rammer for området. Det er derfor nødvendigt at udarbejde en ny lokalplan.


Dokumenter

Borgermøde den 16. april 2018
Forslag til Lokalplan nr. 1079 med Miljørapport

Klik her for at læse den gældende lokalplan:

1079 - Boliger og erhverv ved Nicoline Kochs Plads, Aarhus Ø

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (16.03.17 - 30.03.17) 
  Lokalplanens igangsætning (29.06.17) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (30.06.17 - 25.02.18) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (26.02.18 - 13.03.18) 
  Byrådets 1. behandling (14.03.18) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (19.03.18 - 14.05.18) 
  Borgermøde (16.04.18) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (15.05.18 - 24.05.18) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (25.05.18 - 19.06.18) 
  Byrådets 2. behandling (20.06.18) 
  Offentliggjort (09.07.18) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.