Lokalplan

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Centerområde ved Søndervangs Allé i Viby Syd


På baggrund af anmodning fra ejerne Aarhus Kommune, Boligforeningen Århus Omegn, Boligforeningen Alboa samt Viby Gymnasium påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan omdannes, med følgende overordnede emner: Nye torvedannelser og funktioner; Nye byggemuligheder og Ny parkeringsstrategi. De nye byggemuligheder er fordelt på: Medborgerhus og evt. erhverv, ca. 1.700 m2; Kontorhus, ca. 3600 m2; Nye tæt-lave boliger vest for torvet, ca. 27 boliger; Nye tæt-lave boliger øst for Søndervangs Allé, ca. 9 boliger; Boliger på taget af eksisterende dagligvarebutik, ca. 1.400 m2; Basketbar/aktivitetshjørne, ca. 500 m2 og Punkthus ved Viby Ringvej, ca. 2.500 m2. Punkthuset tænkes alene rammebelagt og byggeriet vil således kun indgå overordnet i lokalplanen. Området er beliggende ved Søndervangs Allé i Viby Syd og omfatter de arealer, der er omfattet af lokalplan 965 samt enkelte tilstødende arealer. Området har en størrelse på ca. 3,8 ha og er beliggende i byzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 121001CE og del af 121010OF, del af 121009OF samt del af 121012BO. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013, bortset fra punkthuset ved Viby Ringvej. Indarbejdes punkthuset i lokalplanen, vil det formentlig kræve udarbejdelse af et kommuneplantillæg med en højere bebyggelsesprocent og etageantal.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (06.04.17 - 05.05.17) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.