Lokalplan 1080

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boliger på Jens Baggesens Vej 35-37


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for ovennævnte område. Projektbeskrivelse er vedhæftet. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan fortættes og anvendes til 125 nye boliger i bygninger mellem 3 til 5 etager. max. bygningshøjde er ca. 16 meter. Området er beliggende ved Jens Baggesens Vej på Christiansbjerg. Området har en størrelse på ca. 4900 m2 og er beliggende i byzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 14.01.30 BL. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017.


Dokumenter

Forslag til Lokalplaner 1080

Klik her for at læse den gældende lokalplan:

1080 - Boliger på Jens Baggesens Vej 35-37

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (09.06.17 - 30.06.17) 
  Lokalplanens igangsætning (25.08.17) 
  Afventer rekvirent (26.08.17 - 25.10.17) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (26.10.17 - 20.11.17) 
  Afventer rekvirent (21.11.17 - 06.02.18) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (07.02.18 - 17.05.18) 
  Afventer rekvirent (18.05.18 - 08.06.18) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (09.06.18 - 19.09.18) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (20.09.18 - 09.10.18) 
  Byrådets 1. behandling (10.10.18) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (25.10.18 - 20.12.18) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (21.12.18 - 13.01.19) 
  Vedtaget efter Byrådets beføjelse (24.02.19) 
  Byrådets 2. behandling (25.01.19 - 04.02.19) 
  Offentliggjort (05.02.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.