Lokalplan

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligbebyggelse ved Randersvej og Bøgegade


På baggrund af anmodning fra den private og kommunale ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for boligbebyggelse i én af de planlagte vækstakser jf. kommuneplanen. Lokalplanen omfatter to områder, ét kommunalt ejet område på ca. 1722 m2 og ét privatejet område på ca. 2100 m2, altså ét samlet område på ca. 3822 m2. Boligerne er fordelt med ca. 74 ungdomsboliger mod Randersvej, i en bebyggelse op til 5 etager, og mod Bøgegade vil der blive foreslået byhuse op til 3 etager, med ca. 16 lejligheder. Dette giver en høj udnyttelse af grunden på 139 %, og svarer til de tættere kvarterer i byen. Der er udeopholdsarealer og gode solforhold, der er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 140206CE, og beliggende i byzone Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (23.06.17 - 04.08.17) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.