Lokalplan

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligbebyggelse ved Ferdinand Sallings Stræde og Fiskergade


På baggrund af anmodning fra de private ejere påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til boligbebyggelse i op til 6 etager, med liberale erhverv i stueetagen, og et byhus i Fiskergade på matrikel 201. Området er beliggende ved Ferdinand Sallings Stræde og Fiskergade. Området har en størrelse på ca. 2.655 m2, er beliggende i byzone og er omfattet af kommuneplanens rammeområde 010107CY. Lokalplanen omfatter to områder, ét privatejet område på ca. 2175 m2 (4 matrikler, flere ejere) og ét privatejet område på ca. 480 m2, altså ét samlet område på ca. 2.655 m2. Boligerne er fordelt mod Ferdinand Sallings Stræde, i en bebyggelse op til 6 etager med liberale erhverv i stueetagen, og et byhus i baggården til Fiskergade 42. Dette giver en høj udnyttelse af grunden på 175 %, og svarer til de tættere kvarterer i byen. De to områder er adskilt af Posthussmøgen. Det foreliggende projekt kræver et kommuneplantillæg. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (29.06.17 - 15.08.17) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.