Lokalplan 1095

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Lighthouse 2X, Helga Pedersens Gade, Aarhus Ø


Arealet har i 2016 været i konkurrenceudbud, og formålet med lokalplanen er at muliggøre realisering af konkurrenceudbuddets vinderprojekt ”Lighthouse 2.0”. Vinderprojektet kan ikke realiseres inden for gældende lokalplan, og kræver derfor udarbejdelse af nyt plangrundlag. En ny lokalplan skal således give mulighed for realisering af højhusprojekteret Lighthouse 2.0. Byggeriet på ca. 55.000 m2 tænkes opført i 1 til 39 etager, med en blanding af bolig, parkering og udadvendte funktioner. Lokalplanområdet er beliggende ud mod havet ved Helga Pedersens Gade - Aarhus Ø. Området har en størrelse på ca. 10.500 m2 og er beliggende i byzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 060402BL. Projektet er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 og der er derfor udarbejdet tillæg til kommuneplanen.


Dokumenter

Debatoplæg Light*house
Forslag til Lokalplan 1095

Klik her for at læse den gældende lokalplan:

1095 - Lighthouse 2X, Helga Pedersens Gade, Aarhus Ø

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (30.06.17 - 11.08.17) 
  Forudgående offentlig høring (06.03.18 - 05.04.18) 
  Lokalplanens igangsætning (17.04.18) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (18.04.18 - 30.05.18) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (31.05.18 - 05.06.18) 
  Byrådets 1. behandling (06.06.18) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (07.06.18 - 19.06.18) 
  Byrådets 1. behandling (20.06.18) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (03.07.18 - 28.08.18) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (29.08.18 - 19.02.19) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (20.02.19 - 05.03.19) 
  Byrådets 2. behandling (06.03.19) 
  Byrådets 2. behandling (20.03.19) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (21.03.19 - 02.04.19) 
  Byrådets 2. behandling (03.04.19) 
  Offentliggjort (12.04.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.