Lokalplan

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Lighthouse, Aarhus Ø


På baggrund af anmodning fra Lighthouse United påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Arealet har i 2016 været i konkurrenceudbud, og formålet med lokalplanen er at muliggøre realisering af konkurrenceudbuddets vinderprojekt ”Lighthouse 2.0”. Vinderprojektet kan ikke realiseres inden for gældende lokalplan, og kræver derfor udarbejdelse af nyt plangrundlag. En ny lokalplan skal således give mulighed for realisering af højhusprojekteret Lighthouse 2.0. Byggeriet på ca. 55.000 m2 tænkes opført i 1 til 39 etager, med en blanding af bolig, parkering og udadvendte funktioner. Lokalplanområdet er beliggende ud mod havet ved Helga Pedersens Gade - Aarhus Ø. Området har en størrelse på ca. 10.500 m2 og er beliggende i byzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 060402BL. Projektet er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 og forslag til kommuneplan 2017.


Dokumenter

Debatoplæg Light*house

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (30.06.17 - 11.08.17) 
  Forudgående offentlig høring (06.03.18 - 05.04.18) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.