Lokalplan 1105

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Udvidelse af Storcenter Nord, Aarhus N


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at udvide det eksisterende storcenter med yderligere butiksarealer, en biograf med 6 sale samt boliger langs Finlandsgade på de øvre etager. Bebyggelsen forventes i max 4 etager. Der forventes ca. 4.000 m2 til ungdomsboliger, ca. 2.250 m2 til biograf og ca. 2.750 m2 til centerareal, plus ca. 2.000 m2 til parkering i kælder. Området er afgrænset af Paludan Müllers vej, Finlandsgade, Helsingforsgade og Åbogade. Lokalplanens afgrænsning forventes at være den samme som den eksisterende lokalplan for storcenteret, LP nr. 651, således at denne aflyses og erstattes. Lokalplanen forventes udarbejdet med et byggeretsgivende delområde, et delområde som rammelokalplan for den nordlige del af afgræsningen mod Helsingforsgade, samt et delområde med det resterende eksisterende storcenter. Området har en størrelse på ca. 37.500 m2 og er beliggende i byzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 14.01.02 CE. Lokalplanforslaget forventes i overensstemmelse med Kommuneplan 2013.


Dokumenter

Debatoplæg
Forslag til Lokalplan nr. 1105
Forslag til Udbygningsaftale

Links

Link til høringsportalen

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (04.10.17 - 25.10.17) 
  Forudgående offentlig høring (04.07.18 - 10.08.18) 
  Lokalplanens igangsætning (13.11.18) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (14.11.18 - 24.06.19) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (25.06.19 - 13.08.19) 
  Byrådets 1. behandling (14.08.19) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (27.08.19 - 22.10.19) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (23.10.19 - 10.12.19) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (11.12.19 - 21.01.20) 
  Byrådets 2. behandling (22.01.20) 
  Offentliggjort (23.01.20 - 18.03.20) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.