Lokalplan X032

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Kolonihaveområde ved Sylbækvej i Åby


Planafdelingen har modtaget en anmodning om lokalplanlægning af Sylbækvej 34, matr. Nr. 13 s Åby BY, Åby. I den forbindelse er der foretaget en foreløbig vurdering om, at den ejendom Sylbækvej 26 skal medtages i en kommende planlægning. Begge er registreret som erhvervsejendomme. Lokalplanområdet er ikke endelig afgrænset, idet der er en række boliger beliggende lige vest for Sylbækvej 26 og 34, som kan overvejes medtaget i lokalplanen. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til kolonihaveområde, - i overensstemmelse med kommuneplanen. Området er beliggende ved Brabrandsøen, har en størrelse på ca. 17,8 ha, hvoraf Sylbækvej 26 og 34 udgør ca. 10 ha. Og er beliggende i byzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 160530RE. Områdets anvendelse er fastlagt til rekreative formål i form af kolonihaver.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (02.11.17 - 24.11.17) 
  Afklaring af plangrundlag (25.11.17 - 18.06.19) 
  I bero (18.06.19 - 19.11.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.