Lokalplan X054

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Rækkehusbebyggelse ved Gudrunsvej i Gellerup


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for ovennævnte område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til boligformål i maks. 4 etager. Området er beliggende ved Gudrunsvej i Gellerup. Området har en størrelse på ca. 11500 m2 og er beliggende i byzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 240423BO. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med forslag til Kommuneplan 2017.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (06.11.17 - 27.11.17) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.