Lokalplan 0179

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


400/150 kV højspændingsledning Studstrup-Trige og 400/150 kV transformerstation Trige 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (16.12.81) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (10.02.82 - 12.04.82) 
  Byrådets 2. behandling (02.11.83) 
  Offentliggjort (25.04.84) 
  Tinglysning (22.05.84) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.