Lokalplan

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Erhvervsområde ved Åmarksvej, Øsselbjergvej og Ravnsøvej i Aarhus Nord


Da der er ved at blive udarbejdet en Erhvervsplan for området opgives den. På baggrund af anmodning fra Aarhus Kommune påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at følge op på Planstrategi 2015 og Kommuneplan 2017, og styrke den eksisterende centerstruktur og alene understøtte planlægning for enkeltstående butikker, hvor de fortsat kan bidrage positivt til byen. Lokalplanen skal sikre, at der i erhvervsområdet ikke skal planlægges for nye butikker til almindelig detailhandel. Området skal anvendes til erhvervsområde i overensstemmelse med rammebestemmelserne i Kommuneplan 2017, det skal ligeledes være muligt at etablere butikker der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper. Lokalplanen skal omfatte områderne mellem Voldbjergvej, Ravnsøvej og Grenåvej vest for Viengevej, samt områderne mellem Åmarksvej, Øsselbjergvej og Grenåvej øst for Viengevej. Området har en størrelse på ca. 24 ha og er beliggende i byzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområder 150703ER, 150711BL, 150803ER og 280406ER. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (08.01.18 - 05.02.18) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.