Lokalplan 1098

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Tæt-lav boligbyggeri ved Bondehaven i Skødstrup


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til opførelse af en tæt-lav boligbebyggelse med ca. 11 enheder, med en bygningshøjde på op til 8.5 m. Projektets anvendelse er i modstrid med anvendelsesbestemmelserne i lokalplanens §3 stk. 1 der fastlægger anvendelsen for delområde 1 til åbenlav boligbebyggelse (fritliggende parcelhuse til helårsbeboelse). Der skal derfor udarbejdes en ny lokalplan. Området er beliggende ved Bondehaven 4 i Skødstrup, har en størrelse på ca. 4000 m2 og er beliggende i byzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 390224BO. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017.


Dokumenter

Forslag til Lokalplan nr. 1098

Klik her for at læse den gældende lokalplan:

1098 - Tæt-lav boligbyggeri ved Bondehaven i Skødstrup

Links

Link til høringsportalen

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (07.03.18 - 29.03.18) 
  Lokalplanens igangsætning (18.05.18) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (19.05.18 - 03.03.19) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (04.03.19 - 24.03.19) 
  Byrådets 1. behandling (25.03.19) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (12.04.19 - 27.05.19) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (28.05.19 - 08.10.19) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (09.10.19 - 27.10.19) 
  Byrådets 2. behandling (28.10.19) 
  Offentliggjort (15.11.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.