Lokalplan

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Etapeplan for etape 1, Lisbjerg


Aarhus Byråd har vedtaget en Udviklingsplan for Lisbjerg. Formålet med den er, at Lisbjerg over de næste 65 år realiseres som en tæt, urban og mangfoldig by. Denne høring omhandler ændringen af plangrundlaget for området ”Etape 1 for Lisbjerg”. Etape 1 forventes at rumme 8.000-10.000 nye indbyggere og et betydeligt antal arbejdspladser. Indenfor Etape 1 kan der opføres op til ca. 305.000 etagemeter byggeri. Anvendelsen er fordelt på henholdsvis boligformål, detailhandel, offentlige og private servicefunktioner, kulturelle formål samt mulighed for erhverv.


Dokumenter

Debatoplæg Lisbjerg 1. etape

 

Tidslinje

  Forudgående offentlig høring (02.03.18 - 23.03.18) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.