Lokalplan 1101

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boliger syd for Lisbjerg Bygade og øst for Ib Spang Olsens Gade, Lisbjerg


På baggrund af anmodning fra den almene boligorganisation Lejerbo, påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til ca. 5400 m2 almen boligbebyggelse i 2-5 etager. Det er intentionen, at bebyggelsen skal omfatte dels punkthuse i op til 5 etager, samt rækkehuse i op til 2 ½ etager. Området er beliggende syd for Lisbjergskolen på hjørnet af Ib Spang Olsens Gade og Bygaden. Området har en størrelse på ca. 0,7 ha. Og er beliggende i byzone. Der skal etableres vejadgang til bebyggelsen via Ib Spang Olsens Gade. Det er besluttet, at gentænke udviklingsplanen for Lisbjergområdet. En ny udviklingsplan er i offentlig høring frem til den 23. marts 2018. For at etape 1 kan realiseres i forhold til udviklingsplanen og herunder den aktuelle lokalplan, udsendes der samtidig med denne forundersøgelse en høring om ændring af kommuneplanens nuværende rammer.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (02.03.18 - 23.03.18) 
  Forudgående offentlig høring (02.03.18 - 23.03.18) 
  Lokalplanens igangsætning (03.05.18) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (04.05.18 - 01.08.18) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (01.08.18 - 21.08.18) 
  Byrådets 1. behandling (22.08.18) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (05.09.18 - 31.10.18) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (01.11.18 - 04.12.18) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (05.12.18 - 25.12.18) 
  Byrådets 2. behandling (26.12.18) 
  Offentliggjort (27.12.18 - 20.02.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.