Lokalplan 1101

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boliger syd for Lisbjerg Bygade og øst for Ib Spang Olsens Gade, Lisbjerg


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til ca. 5400 m2 almen boligbebyggelse i 2-5 etager. Det er intentionen, at bebyggelsen skal omfatte dels punkthuse i op til 5 etager, samt rækkehuse i op til 2 ½ etager. Området er beliggende syd for Lisbjergskolen på hjørnet af Ib Spang Olsens Gade og Bygaden. Området har en størrelse på ca. 0,7 ha. Og er beliggende i byzone. Der skal etableres vejadgang til bebyggelsen via Ib Spang Olsens Gade. En ny udviklingsplan hvor området indgår er godkendt af Aarhus Byråd.


Dokumenter

Forslag til Lokalplan nr. 1101
Debatoplæg Lisbjerg etape 1.

Links

Genvej til udviklingsplanen for Lisbjerg

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (02.03.18 - 23.03.18) 
  Forudgående offentlig høring (02.03.18 - 23.03.18) 
  Lokalplanens igangsætning (03.05.18) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (04.05.18 - 06.08.18) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (07.08.18 - 21.08.18) 
  Byrådets 1. behandling (22.08.18) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (11.09.18 - 06.11.18) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (07.11.18 - 02.12.18) 
  Byrådets 2. behandling (03.12.18) 
  Offentliggjort (11.12.18) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.