Lokalplan X021

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområder ved Randersvej og Pannerupvej, Trige


På baggrund af anmodning fra den private udviklere, påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til af tæt/lav og åben/lav boligbebyggelse i en til to etager. Området ved Randersvej har en størrelse på ca. 60800 m2, anvendes i dag til landbrug og kan rumme ca. 95 boliger. Området støder mod vest op til Randersvej og afgrænses mod syd af et boligområde mens området mod nord og øst støder op til åbne marker. Området ved Pannerupvej har en størrelse på ca. 48800 m2, anvendes i dag til landbrug og kan rumme ca. 85 boliger. Området støder mod vest op til et boligområde samt Trige kirke og afgrænses mod nord af Pannerupvej mens området mod syd og øst støder op til åbne marker. Områderne er ikke lokalplanlagt og er beliggende i landzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområder 360402BO og 360401BL. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017, da området ved Randersvej går uden for det i kommuneplanen rammeudlagte areal. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg og i den forbindelse gennemføres en for-offentlighedsfase om ændring af kommuneplanen.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (31.05.18 - 21.06.18) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.