Lokalplan X028

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Etageboligbebyggelse på Skejbygårdsvej 30A, Risskov


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. På Skejbygårdsvej 30A, Risskov, ligger der i dag en erhvervsejendom, der er opført og indrettet som detailbutik i 1988. Bygningen er i én etage og har et samlet bygningsareal på 618 m², mens grunden (matrikel 17dh) er 719 m², (heraf 0 m² vej). Bygningen, som indtil sommeren 2017 indeholdt en ALDI butik, står tom, og bygherren vil gerne rive bygningen ned. I stedet planlægger han at opføre en etageboligbebyggelse i 4 etager, hvilket ligger inden for kommuneplanrammens bestemmelser om etageantal. Området er omfattet af Lokalplan nr. 213 "Boligområde – Vejlbyparken syd for Skejbyvej", april 1984, og af kommuneplanens rammeområde 150603BO (Etagebolig). Den vestlige del af Lokalplan nr. 213 er omfattet af KP17-rammeområde 150604BO (Tæt-lav bolig). Lokalplanforslaget er efter en umiddelbar vurdering i overensstemmelse med Kommuneplan 2017

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (20.08.18 - 10.09.18) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.