Lokalplan 0182

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Transmissionsledning for kraftvarme fra Studstrup Værket til Skejbyvej vest for Vejlby 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (24.02.82) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (07.04.82 - 09.06.82) 
  Byrådets 2. behandling (25.08.82) 
  Offentliggjort (08.12.82) 
  Tinglysning (14.12.82) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.