Lokalplan X056

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Sofienlystvej 6 mfl. I Malling


På baggrund af anmodning fra private ejere og kommunal ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for ovennævnte område. Formålet med lokalplanen er at muliggøre etablering af en nyt boligområde, der vil udgøre en byafrunding af den nordvestlige del af Malling mod Oddervej. Den nordlige del af området er omfattet af Lokalplan 318, der skal aflyses med den ny lokalplan. Området er beliggende ved Sofienlystvej, Holmskovvej og Oddervej i Malling og omfatter ca. 9 ha i byzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområder 310610BO og 310601BL. Bestemmelserne for rammeområderne er vedhæftet. Planlægningen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017, da der i dele af området ønskes mulighed for en større bebyggelsestæthed og bygningshøjde end de gældende rammer fastsætter. Der skal således udarbejdes et tillæg til kommuneplanen, der muliggør fortætning og evt. justerer de to eksisterende rammer.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (20.11.18 - 12.12.18) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.