Lokalplan X030

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Mårslet Byvej 2 - 26, Mårslet


Området er beliggende langs Hørretvej og Mårslet Byvej først i Mårslet by, når man ankommer fra Aarhus. Området er beliggende i byzone. Baggrund og formål Baggrunden for opstart af ny planlægning er en henvendelse fra grundejerne i området om mulighed for at udvikle et område med tæt-lav bebyggelse i kombination med bebyggelse på store grunde.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (05.12.18 - 02.01.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.