Lokalplan X024

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Dagligvarebutik og evt. boliger på Hovedvejen 49 og Elmetoften 2, 8361 Hasselager


Baggrund og formål På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for ovennævnte område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til bydelscenter med en dagligvarebutik med bebyggelse i 2-3 etager. Beskrivelse af projektet På baggrund af den private ejer ønskes eksisterende bebyggelse nedrevet med henblik på at opføre et nyt byggeri i samme område. Den nye bebyggelse vil udnytte det skrånende terræn således, at der vil være en stueetage mod syd og mod Elmetoften indeholdende en dagligvarebutik på 1200 m2. mod nord og Hovedvejen vil være en 1. sal med erhverv (de på ejendommen eksisterende serviceerhverv), samt en 2. sal med boliger og/eller erhverv. De ubebyggede sydlige del af området ønskes anvendt til parkering. Kommuneplan Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 240416CE til blandet byområde. Bestemmelserne for rammeområdet er vedlagt. Området er desuden udpeget som bydelscenter og fortætningspunkt i Kommuneplanen.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (10.12.18 - 09.01.19) 
  Afklaring af plangrundlag (10.12.18 - 10.08.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.