Lokalplan X036

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boliområde Næringen, Nyringen


Lokalplan for fortætning undervejs

 

Tidslinje

  Der er ingen tidsplan. 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.