Lokalplan X014

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boliger mellem Skanderborgvej 215-223 og Bernstorffsvej i Viby


På baggrund af anmodning fra den private ejer undersøger Aarhus Kommune mulighederne for at udvikle en ny lokalplan for det viste område. Området er beliggende i byzone. Tilsammen udgør de 8 matrikler et areal på ca. 6700 m2. Det er beliggende langs Skanderborgvej, hvor denne mødes med Bernstorffsvej. Området rummer i dag primært store enfamiliehuse, der ligger tæt på indfaldsvejen således at deres haver er præget af trafikstøj. Området ligger overfor Viby Stadion med 250 m til Viby Torv. Syd for området ligger et åben/lav boligområde. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 120802BO. Planlægningen er i overensstemmelse med den del af Kommuneplan 2017, der handler om mulighed for fortætning, da det er omfattet af fortætningsakse Skanderborgvej. Det er ikke i overensstemmelse med rammerne i Kommuneplan 2017, da området er udlagt til åben/lav boligområde. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg og i den forbindelse gennemføres en for-offentlighedsfase om ændring af kommuneplanen.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (23.01.19 - 12.02.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.