Lokalplan

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Etageboliger mellem Skanderborgvej 215-223 og Bernstorffsvej i Viby


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at der etableres etageboliger langs Skanderborgvej. Etageboligerne er tænkt til at danne en arkitektonisk karaktérfuld kant mod Skanderborgvej og samtidig medvirke til at skærme de bagvedliggende haver imod trafikstøj. Ideoplægget arbejder med bygninger i op til 6 etagers og med en bygningsdybde på mellem 10-14 m. Det rummer ca 195 mindre lejligheder egnet til studerende. Endvidere er ideen at etablere en parkeringskælder til håndtering af kommunens parkeringskrav. Området er beliggende i byzone. Tilsammen udgør de 8 matrikler et areal på ca 6700 m2. Det er beliggende langs Skanderborgvej, hvor denne mødes med Bernstorffsvej. Området rummer i dag primært store enfamiliehuse, der ligger tæt på indfaldsvejen således at deres haver er præget af trafikstøj. Området ligger overfor Viby Stadion med 250 m til Viby Torv. Syd for området ligger et åben/lav boligområde. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 120802BO. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med den del af Kommuneplan 2017, der handler om fortætning, da det er omfattet af fortætningsakse Skanderborgvej. Det er ikke i overensstemmelse med rammerne i Kommuneplan 2017, da området er udlagt til åben/lav boligområde. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg og i den forbindelse gennemføres en for-offentlighedsfase om ændring af kommuneplanen.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (23.01.19 - 12.02.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.