Lokalplan 1109

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Skytower på Graham Bells Vej i Skejby


På baggrund af anmodning fra den private bygherre påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til Hotel- og konferencecenter med mulighed for 10.000 m2 erhverv samt service lejligheder i 25 etager. Området er beliggende ved Graham Bells Vej 17 A i Skejby og har en størrelse på ca. 1,5 ha. Området er ubebygget og har været anvendt til parkerings- og udstillingsareal for en automobilhandel med tilhørende værksted på naboejendommen mod øst. Lokalplanområdet er udstykket som en selvstændig matrikel fra denne ejendom. Området ligger i Skejby Industrikvarter, Skejby, med en beliggenhed på hjørnet af Randersvej og Skejby Nordlandsvej. Området afgrænses mod nord af et kommunalt ejet parkeringsareal, mod øst af Graham Bells Vej og en eksisterende automobilhandel med værksted og autolakereri, mod syd af Skejby Nordlandsvej og mod vest af Randersvej og IKEArundkørslen. Området er beliggende i byzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområder nr. 141009CE og 141010CE og lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (08.02.19 - 01.03.19) 
  Lokalplanens igangsætning (04.03.19) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (05.03.19 - 22.03.19) 
  Afklaring af plangrundlag (22.03.19 - 15.08.19) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (16.08.19 - 01.01.20) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (01.01.20 - 21.01.20) 
  Byrådets 1. behandling (22.01.20) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (05.02.20 - 01.04.20) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (02.04.20 - 05.05.20) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (06.05.20 - 26.05.20) 
  Byrådets 2. behandling (27.05.20) 
  Offentliggjort (28.05.20 - 22.07.20) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.