Lokalplan

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Skanderborgvej 275 og 277


Ny planlægning for området med blandet bolig og erhverv.

 

Tidslinje

  Der er ingen tidsplan. 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.