Lokalplan

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Ny planlægning af Boxit-lagerhal


Ny planlægning for etablering af Boxit-lagerhal

 

Tidslinje

  Der er ingen tidsplan. 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.